Företagsutveckling K-FAM AB

 
 

Skulle 40% i ökad arbetstillfredsställelse innebära något för ditt företag?

Vad är då arbetstillfredsställelse om man kokar ned det till sin kärna?

Medarbetarna i ditt företag vill veta vilka prestationer som förväntas av dem och vilka mål de skall uppnå. Medarbetarna i ditt företag vill känna att de bidrar och att de når sina egna mål samtidigt som de bidrar till att gruppen och företaget når sina mål.

Detta är vad målstyrt ledarskap handlar om och vi hävdar att ökad arbetstillfredsställelse leder till ökad produktivitet, ökad effektivitet och ökad försäljning. Kort sagt, mätbara ekonomiska effekter för ditt företag.

Vi har tidigare hjälpt företag och organisationer att på ett påtagligt sätt öka arbetstillfredsställelsen och därigenom ökat förmågan att nå uppsatta mål.

Skulle 40% i ökad arbetstillfredsställelse innebära något för ditt företag?